Hej alla medlemmar!   Träning för vuxna kör igång fr.o.m onsdagen 3 mars! Med tanke på rådande läge och restriktioner […]
Terminsstart Nyhetsbrev, AJJK januari 2021
Hej medlemmar i AJJK! Styrelsen har beslutat att fortsätta med tidigare beslut angående restriktionerna från FHM. Alla vuxengrupper kommer därmed […]
Hej medlemmar i AJJK! Då FHM kommit med nya riktlinjer för idrottsträning kommer AJJK att ställa in all träning för […]
AJJK:s styrelse beslutade 26 april att förlänga beslutet om inställd gruppträning. Det nya beslutet gäller fram till och med terminens […]
AJJK:s styrelse beslutade 5 april att förlänga beslutet om inställd gruppträning. Det nya beslutet gäller fram till och med 1 […]
All gruppträning i AJJK kommer utifrån Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer att ställas in från och med 1/4 2020. Styrelsen för AJJK […]