Lördag 7/3 – Graderingsmiddag

Hej, på lördag den 7/3 kommer det att hållas en gemensam träning för alla medlemmar i AJJK, därefter kommer vi att gå och äta på Mangiamo och fira det fyra nya brunbälten som klubben fått!

Träning: 17.30-19.00
Middag: 19.30 -

Anmälan till träning och/eller middag kommer att sättas upp på anslagstavlan i dojon.

Varmt välkomna!
Malin

Grattis till era nya bälten!

image

Grattis Fredrik, Tina, Pontus och Mikael till era nya bälten.

Nybörjarträning från 19/1

AJJK våren -15

 

 

Kallelse årsmöte 22 februari 2015

Plats: dojon på Tennisvägen

Tid: 19.00

Nedan beskrivna handlingar kommer att finnas hos ordförande Malin Bohlin senast en vecka innan årsmötet.

15 § Tidpunkt, kallelse

”Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före ut­­gången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas med­lemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till före­dragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.”

”Verksamhets‐ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens för­slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.”

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

”Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.”

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

”Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 14 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande­ och förslagsrätt på mötet.”

Efter mötet bjuder AJJK på fika!

VÄLKOMNA

Graderingsdag lördag 6/12

Nu till helgen är det dags för gradering.

Graderingstider:

kl. 10.00 Knattar, pris 60:-

kl. 11.00 Mon, pris 160:-

kl. 16.00 Vuxna, pris 240:-

Vuxna, mon och knattar som graderar för första gången ska ta med två ”passfoto”.
Övriga tar med sitt budopass.

Kom i god tid före graderingsstart för att hinna med betalning och uppvärmning.

 

Höstlov v44

Hela vecka 44 (27/10-2/11) är det ingen träning pga höstlov. Gäller alla grupper.

Jubileumsläger AJJK 25 år!

Lördag 1:e november kl 13:00-17:00

Var med och träna roliga och crazy old school-tekniker från klubbens ungdomstid tillsammans med AJJKs instruktörer – instruktörer som var med när det begav sig. Det blir två grupper. Gruppindelning sker när anmälninstid gått ut. På kvällen blir det jubileumsmiddag.

Instruktörer:
Claes Alingsjö, 3 dan
Christer Andersson, 2 dan

Vad ingår: 2 pass, kostnad: gratis träning för AJJKs medlemmar

Anmälan: På lapp i dojon senast tisdag 28:e oktober.

Frågor: Kalle Ekdahl, 0733-614925

Kai out West

Klicka här för att komma till info om Kai out West!

Klicka på en länk nedan för att komma direkt till inbjudan eller anmälningsformulär.

Inbjudan

Anmälningsformulär

Nybörjarstart 1/9

Annons AJJK Hösten 2014

Nu är vi här igen…

Hemsidan har varit utsatt en hackare och varit spärrad av vårt webbhotell under en tid. Nu har jag lyckats återskapa det mesta (tror jag). Problemet som var låg i en svaghet i det plugin som hanterar vårt nyhetsbrev så det har jag inte aktiverat än.

MVH
Mattias