Grattis Martin!

Stort grattis till Martin Abrahamson som idag graderade till första dan!

/AJJK

bild 2 bild 1

Inställd träning 30/4 grönt-uppåt

Tyvärr har träningen för gruppen grönt och uppåt kl. 19:50 blivit inställd på kort varsel, vi ber om ursäkt för det.

För den som vill och kan finns det möjlighet att träna passet innan kl.18:30-19:40.

/Instruktörerna

Graderingsträning vuxengrupperna söndag 10 Maj kl.10-14

Graderingsträning för vuxengrupperna.

Tid: 10 Maj, kl. 10-14

Alla träning på kvällen inställd.

Anmälan görs på anslagstavlan i dojon.

Graderingsträning MON avanc. söndag 3 Maj kl.12-14:30

Den 3 Maj är det graderingsträning för MON avanc.

Samling: ca. kl.12

Tid: 12:30-14:30

D-kurs 2 Maj

Den 2 Maj är det D-kurs i dojon. Information och anmälningslista finns i dojon.

Inställd träning helgen 18-19/4

Gäller ALLA grupper hela helgen. (gäller även enskild träning)

Det är en handbollsturnering med många deltagare och åskådare. Brandmyndigheten vill att övrigt verksamhet i fastigheten ska ställas in då max antal i fastigheten inte får överstiga 150st.

Lördag 7/3 – Graderingsmiddag

Hej, på lördag den 7/3 kommer det att hållas en gemensam träning för alla medlemmar i AJJK, därefter kommer vi att gå och äta på Mangiamo och fira det fyra nya brunbälten som klubben fått!

Träning: 17.30-19.00
Middag: 19.30 –

Anmälan till träning och/eller middag kommer att sättas upp på anslagstavlan i dojon.

Varmt välkomna!
Malin

Grattis till era nya bälten!

image

Grattis Fredrik, Tina, Pontus och Mikael till era nya bälten.

Nybörjarträning från 19/1

AJJK våren -15

 

 

Kallelse årsmöte 22 februari 2015

Plats: dojon på Tennisvägen

Tid: 19.00

Nedan beskrivna handlingar kommer att finnas hos ordförande Malin Bohlin senast en vecka innan årsmötet.

15 § Tidpunkt, kallelse

”Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före ut­­gången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas med­lemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till före­dragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.”

”Verksamhets‐ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens för­slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.”

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

”Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.”

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

”Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 14 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande­ och förslagsrätt på mötet.”

Efter mötet bjuder AJJK på fika!

VÄLKOMNA