Alla inlägg av Magnus Haggren

Inställda gruppträningar

All gruppträning i AJJK kommer utifrån Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer att ställas in från och med 1/4 2020.

Styrelsen för AJJK har beslutat att all träning är inställd från och med 1/4 och t om 14/4. Beslutet kan komma att förlängas.

Styrelsen följer utvecklingen och ser över andra möjligheter till träning! Information publicerad på vår hemsida och i vår Facebookgrupp.

Styrelsen för AJJK

Information om kommande träningar

Vi kommer att fortsätta med träningar enligt schemat tills vidare. Vi vill dock trycka på vikten av att inte komma till träningen om man känner av förkylningssymptom. Detta kommer även att gälla instruktörer och därmed kommer risken öka att det blir inställda träningar med kort varsel.

Skulle det bli inställda träningar så kommer det att sättas upp en lapp vid dojon. Om ni lämnar barn vid träningen, kolla gärna en extra gång att det verkligen kommer att finnas en instruktör på plats.

Registerutdrag för instruktörer och styrelsemedlemmar

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har kontinuerlig kontakt med barn. Beslutet togs vid senaste Riksidrottsmötet. 

Detta innebär att alla instruktörer och styrelsemedlemmar måste begära ett begränsat registerutdrag från polisen och visa upp för ordförande i klubben (Marina Stalerova) innan året är slut.

Nedan finns en länk till Riksidrottsförbundet med mer information och instruktioner för hur man begär ut registerutdrag.

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag/