Läger för riksinstruktör Anders Bergström

Under helgen 27-28 november anordnade Alingsås Ju-jutsuklubb ett läger för Anders Bergström, 6 dan ju-jutsu.

Lägret hade ett 40-tal deltagare där huvuddelen kom från den egna klubben men även deltagare från Mölndals JJK, Forshaga JJK, Uppsala JJK och Lidköpings JJK var inbjudna.

Under lördagen tränade samtliga grupper tre pass och under söndagen två pass.

Temat för lägret var grundtekniker och tekniker i rörelse.

Som väntat gavs även utrymme för diskussioner inför den kommande systemrevideringen som kommer att presenteras på påsklägret 2005.