Träningsavgifter

Betalning av medlems- och träningsavgiften skall ha skett senast:

För nybörjare: vårterminen 10 februari och höstterminen 10 september.
(dock senast två veckor efter påbörjad provperiod vid löpande intag)

För övriga medlemmar: vårterminen 1 februari och höstterminen 1 september.

Vid försenad betalning debiteras 100 kr i förseningsavgift.

I medlemsavgiften ingår medlemsavgift till Svenska Ju-Jutsu Kai och Svenska Budo och Kampsportsförbundet, som är anslutet till Riksidrottsförbundet. Detta innebär att Du som medlem är försäkrad genom idrottens gemensamma försäkring.

Terminsavgift:

  • Knatte 7-8 år 450 kr
  • Mon 9-13 år 550 kr
  • Vuxna 14-20 år 700 kr
  • Vuxna 21 år -> 950 kr

På träningsavgiften lämnas familjerabatt om 200 kr/termin vid minst tre personer.

Bankgiro 5017-5173

Swish 123 120 93 60

Ange namn och träningsgrupp som betalningen gäller för som meddelande på inbetalningen.

Fyll i blanketten ”uppgifter till medlemsregistret”  som ni får av er instruktör och lämna in den så snart som möjligt. Om ni har bytt adress eller telefonnummer så be om en ny blankett.

Graderingsavgift:

  • Knatte 7-8 år 120 kr
  • Mon 9-13 år 200 kr
  • Vuxna 14 år -> 300 kr