Betalning av medlems- och träningsavgiften skall ha skett senast:

 

För nybörjare: vårterminen 10 februari och höstterminen 10 september.
(dock senast två veckor efter påbörjad provperiod vid löpande intag)

 

För övriga medlemmar: vårterminen 1 februari och höstterminen 1 september.

Vid försenad betalning är du välkommen att delta i träning efter betald avgift.

I medlemsavgiften ingår medlemsavgift till Svenska Ju-Jutsu Kai och Svenska Budo och Kampsportsförbundet, som är anslutet till Riksidrottsförbundet. Detta innebär att Du som medlem är försäkrad genom idrottens gemensamma försäkring.

Terminsavgift:

Knatte 7-8 år 450 kr
Mon 9-13 år 550 kr
Vuxna 14-20 år 700 kr
Vuxna 21 år -> 950 kr

På träningsavgiften lämnas familjerabatt om 200 kr/termin vid minst tre personer.

Bankgiro 5017-5173

Swish 123 120 93 60

 

Ange namn och träningsgrupp som betalningen gäller för som meddelande på inbetalningen.

Fyll i blanketten ”uppgifter till medlemsregistret”  som ni får av er instruktör och lämna in den så snart som möjligt. Om ni har bytt adress eller telefonnummer så be om en ny blankett.

 

Graderingsavgift:

Knatte 7-8 år 120 kr
Mon 9-13 år 200 kr
Vuxna 14 år -> 300 kr
Mon och knattepass medföljer i ovanstående kostnader vid ens första graderingstillfälle (1 sträck/mon gult). Vid nyinköp av ytterligare mon eller knattepass (senare grader/vid borttappat pass) tillkommer en kostnad på 50 kr.