Marina Stalerova, Ordförande, 1 kyu B-instruktör
Harald Jörby Stenbäck, 2 dan B-instruktör
Anna Gustafsson, 2 dan A-instruktör
Erik Dahlman, 1 kyu B-instruktör
Helmer Sundquist, 1 kyu C-instruktör
Spiros Siarapis, 3 kyu Instruktör
Jonas Kjell, 3 kyu Instruktör
Alfred Rydberg, 3 kyu Instruktör
Alexandros Siarapis, 4 kyu Instruktör