All gruppträning i AJJK kommer utifrån Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer att ställas in från och med 1/4 2020.

Styrelsen för AJJK har beslutat att all träning är inställd från och med 1/4 och t om 14/4. Beslutet kan komma att förlängas.

Styrelsen följer utvecklingen och ser över andra möjligheter till träning! Information publicerad på vår hemsida och i vår Facebookgrupp.

Styrelsen för AJJK

#

Comments are closed