Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har kontinuerlig kontakt med barn. Beslutet togs vid senaste Riksidrottsmötet. 

Detta innebär att alla instruktörer och styrelsemedlemmar måste begära ett begränsat registerutdrag från polisen och visa upp för ordförande i klubben (Marina Stalerova) innan året är slut.

Nedan finns en länk till Riksidrottsförbundet med mer information och instruktioner för hur man begär ut registerutdrag.

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag/

#

Comments are closed