Ny dojo för AJJK från och med hösten 2012

Med anledning av kommunens ombyggnad av nuvarande lokaler i Kabomhuset kommer Alingsås Ju-jutsuklubb (AJJK) från och med hösten 2012 att flytta sin verksamhet till idrottshuset på Tennisvägen, gamla Tennishallen. Sedan 2000 har AJJK delat lokal med Alingsås Karateklubb. När styrelsen hösten 2010 fick besked om eventuell uppsägning, startades ett intensivt arbete med att hitta alternativ lokal. Önskemålet var förstahandskontrakt på centralt belägen dojo och med en hyra som endast marginellt överskrider den nuvarande. För att möjliggöra dessa önskemål har vi fått minska på kraven vad det gäller både träningsyta och gemensamhetsyta.

Den nya dojon är belägen på bottenplan, mellan de två korridorerna (en korridor från varje ytterdörr) och kommer att ha tre fönster ut mot parkeringsplatsen. Ytan för träning är ca 9 x 9 meter. I anslutning till dojon kommer ca 3 kvadrat biyta för förråd att finnas.  Tidigare har ytan varit indelad i flera smårum som främst använts av Friskis och Svettis som förråd.  Under vårterminen kommer hyresvärden Cissus Bygg att påbörja arbetet med att anpassa lokalen för träning. Utöver detta har AJJK tillgång till en plats i källaren för förvaring av mattor som inte används. Som gemensamhetsyta finns möjlighet att använda hela den ytan som finna mellan dojo och omklädningsrum. Ytan får möbleras och användas för att sätta upp t ex anslagstavlor och information. Ytan kommer inte att kunna avsättas enbart för medlemmar i AJJK, utan kan användas av andra.

Den nya dojon kommer att möjliggöra träning på ca 80 kvadratmeter matta, vilket kan jämföras med de 70 kvadrat matta som kan läggas ut i den större dojon i Kabomhuset. Vi kommer dock inte att kunna ha träning för två grupper parallellt. Däremot kommer vi att ha full tillgång till lokalen sju dagar i veckan, vilket gör att vi från hösten 2012 kommer att ha träning fler dagar i veckan än vad vi har idag.

Det finns också planer på att ändra om i gruppsammansättningarna för vuxengrupperna. Troligen kommer vi att kunna erbjuda fler möjliga träningspass per vecka. Dessa pass kommer att kunna ha olika inriktningar, och inte som idag, bara utifrån bältesfärg. Sådana pass kan t ex vara fyspass, grundtekniker, graderingsträning och randori. Du som medlem är givetvis varmt välkommen med förslag!

AJJK kommer att vara kvar i befintliga lokaler under hela vårterminen. Vårt kontrakt med Alingsås Karateklubb löper ut den siste juli och flytten till Tennisvägen blir den 1 augusti. Cissus Bygg strävar efter att ha dojon klar till förste oktober och vi kommer troligen under den första delen av höstterminen att träna i en lokal som är något mindre än den lilla dojon vi har idag. Detta blir dock under en övergångsperiod och vi hoppas att ni alla har överseende med detta!

Vi kommer, oavsett om vi först installerar oss i den preliminära dojon eller flyttar direkt in i vår nya, att behöva hjälp med att flytta alla mattor och allt material.

Så, boka gärna in den 1 augusti i kalendern!

Vi hoppas på en mycket givande ju-jutsutid framöver, med många nyheter, aktiviteter och utmaningar.

Styrelsen AJJK

Inga svar

Lämna ett svar