Gradering från både barn och vuxna genom åren 2010-2021

Ytterligare graderingsfoton finns på klubbens Facebook och Instagram, håll gärna utkik där!

Stolta gulbälten sommaren 2021

Mongraderingar sommaren 2021

Nya mon och knattegrader december 2020

Stolta brunbälten Ht 2019 

Gradering till 2:a dan 2019

Mon och vuxengraderingar Ht 2018

Knattegraderingar Ht 2018

Barngraderingar Vt 2017

Vuxengraderingar Vt 2017

Vuxengradering Ht 2015

Grattis Malin till 4 dan, 2015

Nygraderade Vt 2015

Grattis Martin! Maj 2015

Brunt mars 2015

Vuxna Vt 2014

Barngraderingar Ht 2013

Vuxna Ht 2013

Grattis Kalle, december 2013

Vuxna Vt 2013

Vuxna Ht 2012

Brunt Vt 2012

Grönt Vvt 2012

Graderingar juni 2012

Graderingar maj 2011

Graderingar december 2010

Graderingar augusti 2010