Bältesfärger

Ju-jutsudräktens jacka hålls ihop av ett kraftigt bälte. Bältena har olika färger som markerar ju-jutsuutövarens kunskapsnivå. Det är t.ex. mycket viktigt att Du i en obekant träningsgrupp känner till Din träningspartners kunskapsnivå så att Du inte använder för avancerade tekniker.
Bältessystemet delas in i två delar, kyugrader (elevgrader) och dangrader (svartbältesgrader). Det finns sex kyugrader och tio dangrader.

Graderna är uppdelade enligt följande:

Kyugrader

6:e kyu rokkyu Vitt bälte
5:e kyu gokyu Gult bälte
4:e kyu yonkyu Orange bälte
3:e kyu sankyu Grönt bälte
2:e kyu nikyu Blått bälte
1:e kyu ikkyu Brunt bälte


Dangrader

1:a dan shodan Svart bälte
2:a dan Nidan Svart bälte
3:e dan Sandan Svart bälte
4:e dan Yondan Svart bälte
5:e dan Godan Svart bälte
6:e dan Rokudan Röd-svart bälte
7:e dan shichidan Röd-svart bälte
8:e dan hachidan Röd-svart bälte
9:e dan kudan Rött Bälte
10: dan Judan Rött bälte

Instruktörstitlar
Instruktörer i Svenska Ju-jutsuförbundet tituleras på följande sätt:

2:a – 1:a kyu
1:a – 2:a dan Sempai
3:e – 5:e dan Sensei
6:e -10:e dan Shihan
Stilchef Sokke

Rekommenderad tid till graderingarna
Till de olika graderna finns följande rekommenderade minimitider:

6:e kyu – 5:e kyu 1 termin
5:e kyu – 4:e kyu 1 termin
4:e kyu – 3:e kyu 1-2 terminer
3:e kyu – 2:a kyu 2 terminer
2:a kyu – 1:a kyu 2 terminer
1:a kyu – 1:a dan 2-3 terminer
1:a dan – 2:a dan 2 år
2:a dan – 3:e dan 3 år
3:e dan – 4:e dan 3 år
4:e dan – 5:e dan 4 år

Rekommenderad minimitid till 1:a dan är således 5 år med oavbruten träning. Alla tester till dangrader sker inför riksgraderingskommittén. En dangradering brukar ta cirka två och en halv timme och under graderingen visas alla tekniker till den aktuella graden samt all kihon waza från samtliga tidigare grader.
6:e dan och högre beslutas i varje enskilt fall av Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse i samråd med riksgraderingskommittén.

Graderingslicens
Graderingslicensen är direkt kopplad till instruktörslicensen. För att få gradera någon i Ju-jutsu Kai måste Du ha giltig instruktörslicens.

Instruktörslicensen ger rätt att gradera enligt följande:

C-licens med 2:a kyu graderar t.o.m. 4:e kyu
B-licens med 1:a kyu graderar t.o.m. 3:e kyu
A-licens med 1:a dan graderar t.o.m. 2:a kyu
A-licens med 2:a dan graderar t.o.m. 1:a kyu

En licensierad instruktör har rätt att gradera medlemmar i Svenska Ju-jutsuförbundets klubbar i hela landet.
Alla licenser är giltiga i tre år från godkännandedatum och skall därefter förnyas genom att gå nästa steg i instruktörsutbildningen. För A-licens gäller att deltaga på fortbildningskurser.

Krav för att få gradera
Kyugrad
För att få gradera till kyugrad i Ju-jutsu Kai skall Du:
1. Vara medlem i en förening ansluten till Svenska Ju-jutsuförbundet.
2. Visa upp giltigt ju-jutsupass.
3. Vara minst 14 år gammal.
4. Ha uppfyllt kravet på minimitid för aktuell grad.
5. Uppfylla kravet på teknisk färdighet för aktuell grad.
6. Erlägga graderingsavgift.

Dangrad
För att få gradera till dangrad i Ju-jutsu Kai skall Du:
1. Vara medlem i en förening ansluten till Svenska Ju-jutsuförbundet.
2. Visa upp giltigt ju-jutsupass.
3. Vara minst 18 år gammal.
4. Ha uppfyllt kravet på minimitid för aktuell grad.
5. Uppfylla kravet på teknisk färdighet för aktuell grad.
6. Till riksgraderingskommittén insänt ansökningsblankett för dangradering samt ju-jutsupasset senast fyra veckor före graderingstillfället.
7. Ha Svenska Ju-jutsuförbundets officiella märke på dräktjackans vänstra bröst.
8. Till Svenska Ju-jutsuförbundet betalat graderingsavgift senast fyra veckor före graderingstillfället.

Ju-jutsupass
Ju-jutsupasset är Svenska Ju-jutsuförbundets medlemsbok som är obligatorisk för alla medlemmar som tränar Ju-jutsu Kai. Ju-jutsupasset innehåller uppgifter om:
1. Vem Du är.
2. Vilken klubb Du tillhör.
3. När Du började träna.
4. Vilken grad Du har och när graden togs.
5. Vilka träningsläger Du deltagit på.
6. Vilka kurser Du deltagit på.
7. Om Du är instruktör, vilken instruktörslicens Du har.
8. Andra uppgifter rörande ju-jutsu.

Mongrader

Bältesfärger
För träning av barn och ungdomar har Svenska Ju-jutsuförbundet ett speciellt graderingssystem som kallas monsystemet. Monsystemet är anpassat för barn och ungdomar i åldern 9-14 år och teknikerna som ingår i monsystemet är valda efter Svenska Ju-jutsuförbundets etiska normer samt barns och ungdomars fysiska förmåga.

Mongraderna är uppdelade enligt följande:

6:e mon Vitt bälte
5:e mon Gul-vitt bälte
4:e mon Orange-vitt bälte
3:e mon Grön-vitt bälte
2:a mon Blå-vitt bälte
1:a mon Brun-vitt bälte


Rekommenderad tid till mongraderna

Till de olika mongraderna finns en rekommenderade minimitider:

6:e mon – 5:e mon 1 termin
5:e mon – 4:e mon 1 termin
4:e mon – 3:e mon 2 terminer
3:e mon – 2:a mon 2 terminer
2:a mon – 1:a mon 3 terminer

Rekommenderad minimitid till 1:a mon är 4,5 år med oavbruten träning.

Graderingslicens till mongrader
Graderingslicensen är direkt kopplad till barninstruktörslicensen. För att få gradera någon till mongrad i Ju-jutsu Kai måste man ha giltig barninstruktörslicens. Instruktörslicensen ger rätt att gradera enligt följande:

Barnlicens med 2:a kyu graderar t.o.m. 3:e mon
Barnlicens med 1:a kyu graderar t.o.m. 2:a mon
Barnlicens med 1:a dan graderar t.o.m. 1:a mon

Krav för att få gradera till mongrad
För att få gradera till mongrad i Ju-jutsu Kai skall Du:

1. Vara medlem i en förening ansluten till Svenska Ju-jutsuförbundet.
2. Visa upp giltigt monpass.
3. Vara minst 9 år fyllda men ej 15 år fyllda.
4. Ha uppfyllt kravet på minimitid för aktuell grad.
5. Uppfylla kravet på teknisk färdighet för aktuell grad.

Källa: Svenska Ju-jutsuförbundet