Sociala medier

Alingsås Ju-Jutsuklubb på FaceBook:

Facebook logo and symbol, meaning, history, PNG FaceBook

Alingsås Ju-Jutsuklubb på Instagram:

File:Instagram logo 2016.svg - Wikipedia  Instagram