Information om kommande träningar

Vi kommer att fortsätta med träningar enligt schemat tills vidare. Vi vill dock trycka på vikten av att inte komma till träningen om man känner av förkylningssymptom. Detta kommer även att gälla instruktörer och därmed kommer risken öka att det blir inställda träningar med kort varsel.

Skulle det bli inställda träningar så kommer det att sättas upp en lapp vid dojon. Om ni lämnar barn vid träningen, kolla gärna en extra gång att det verkligen kommer att finnas en instruktör på plats.